“Daugavieši” IV sērija

Sākas ceļojuma pēdējais posms – mājas. Tajā upi vairs nav iespējams nobraukt pilnībā, straumes ceļā ir trīs elektrostacijas un tām visām Nameisis ceļo apkārt pa lielceļu, uz auto piekabes. Operators Matīss viens dodas iepazīt Līksnas jauniešus un gandrīz uzraujas uz latgaliešu “kašķi”. Koknesē ekspedīcijas vīri mācās seno cirvju mešanas mākslā, bet pie Pļaviņām Nameisis tiekas ar savu vecāko brāli – vikingu kuģi Lāčplēsis.
Ceļā norisinās sirsnīga “vikingu” redzēšanās ar Lielvārdes pilskungu, runāšanas ar viedajām Doles sievām, un tad jau Rīga, kura ir pārāk aizņemta ar sevi, un ekspedīciju sagaida tikai draugi un daži žurnālisti.
Ceļojums jānoslēdz jūrā, tieši tur, kur savus ūdeņus nes Daugava. Taču vējš ir ļoti spēcīgs, daži komandas vīri pieplok kuģa klājam un šķiet, ka beigas ir tuvu..

Skatīts 3,997 reizes