UZ MEŽA TAKAS/ 27.06.2013.

Par medību likuma grozījumiem un stirnu āžu medībām. Liela brēka – maza vilna, grozījumu likumā nemaz nav tik daudz un tie var nebūt tādi, kādus mednieki tos vēlas redzēt. Kādu medību interesantā norise un veiksmīgs noslēgums.

Skatīts 6,943 reizes