UZ MEŽA TAKAS/ 28.03.2013.

Kļaviņjanka – Lubānā! Meža zosu salu krūmu talka, Jānis Macāns par slazdu medībām un rūpes par gaigalām – jo ”ir daudz darbu, kurus mednieki var darīt, ne vien ejot mežā tikai medīt, bet arī palīdzot citām sugām savos biotopos dzīvot un vairoties”.

Skatīts 36,449 reizes