UZ MEŽA TAKAS/ 27.12.2012.

Uz lapsām un zaķiem kopā ar Murmastienes mednieku kolektīvu. Kas jādara vīriem medniekiem, lai pielabinātos sievām? Kāda stirna izsaka savu viedokli par mastu. Vai senāk medījuma bija vairāk? Mūsdienīga un pašnodrošināta mednieku māja.

Skatīts 6,981 reizes