Filma par Latvijas upju kopšanu, 2018

Filma radīta kā kvalitātīvs uzskates materiāls par upju kopšanu zivju nārsta vietu atjaunošanai un par veicamo darbu metodiku. Filmā dokumentēta aktuālā situācija Latvijas upēs 2018 gadā.

Projekta nosaukums: “Infomatīvi- izglītojošas TV filmas “Latvijas upju kopšana zivju nārsta vietu pavairošanai” izveide”
Finansētājs: Latvijas Zivju fonds.
Realizētājs: biedrība “Ziemeļu puse”
Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde, BIOR.

Skatīts 1,339 reizes